ไทยช่วยไทยต้านภัยน้ำท่วมอ่านต่อ
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา ปีการศึกษา 2561อ่านต่อ
งานวันสุนทรภู่และวันต่อต้านยาเสพติด อ่านต่อ
กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียน และทำบุญประจำปี 2561อ่านต่อ
กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561อ่านต่อ
กิจกรรมการเดินสวนสนามและกล่าวคำปฏิญาณ อ่านต่อ
พิธีส่งมอบดอกดารารัตน์ 9,999 ดอก กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และโครงการปลูกดอกดาวเรือง 9,999 ดอก ณ หอประชุมเทาทอง  11 สิงหาคม 2560 อ่านต่อ
3 สิงหาคม 2560 ท่านรองผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะกรรมการสภานักเรียน ตัวแทนโรงเรียนนำสิ่งของไปมอบให้กับนายอำเภอโขงเจียมเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนคร” อ่านต่อ
สำนักอัยการคุ้มครองสิทธิ์และช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดอุบลราชธานี จัดโครงการอบรมความรู้ทางกฏหมายทั่วไปแก่ประชาชน อ่านต่อ
“ทุ่งดอกดาวเรือง รวมใจภักดิ์ 9999 ต้น” โครงการปลูกดอกดาวเรือง ถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ โขงเจียมวิทยาคมเริ่มปลูก 11 สิงหาคม – 22 กันยายน 2560 อ่านต่อ
งานห้องสมุดอาเซียน มีกิจกรรมมากมายฯ อ่านต่อ
45 ปี โขงเจียมวิทยาคม และวันไหว้ครู 2560 อ่านต่อ
บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2559 ณ หอประชุมเทาทอง 9 เมษายน 2559 อ่านต่อ
โรงเรียนโดมประดิษฐ์วิทยา อ.น้ำยืน จ.อุบลราชธานี เข้าศึกษาดูงานกิจกรรม “ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้” อ่านต่อ
กิจกรรมทัศนศึกษานักเรียนโขงเจียมวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2558 อ่านต่อ
ขอแสดงความยินดีและชื่นชม นางสาวพัชรินทร์ ศรีสว่าง แชมป์ประเทศไทย การประกวดเพลงไทยลูกทุ่งฯ อ่านต่อ
โครงการกองทัพเรือรวมใจ ต้านภัยยาเสพติด 26 มกราคม 2559  อ่านต่อ
พิธีส่งมอบห้องสมุดอาเซียน จากกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 11 พศจิกายน 2558  อ่านต่อ
วันครูคุรุมิตร ลุ่มน้ำโขง ณ หอประชุมโรงเรียนตาลสุมพัฒนา 16 มกราคม 2559 อ่านต่อ
เทา-ทองเกมส์ กีฬาสีภายในโรงเรียนวิทยาคม ระหว่างวันที่ 28-30 ธันวาคม 2558  อ่านต่อ
กองลูกเสือ-เนตรนารี ลูกเสือวิสามัญโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม จัดพิธีวางพวงมาลา ถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ 25 พศจิกายน 2558  อ่านต่อ
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 4 ธันวาคม 2558 ณ หอประชุมเทาทอง อ่านต่อ
ทบทวนค่านิยม 12 ประการ  18 พฤศจิกายน 2558 อ่านต่อ
งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาโดยโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านด่าน นำเทียนทอดถวาย ณ วัดโขงเจียม 29 ก.ค.2558อ่านต่อ
บรรยากาศการรับมอบตัวนักเรียนเข้าศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2558 ณ หอประชุมเทาทอง 8 เมษายน 2558 อ่านต่อ
วันที่ 6 เมษายน 2558 ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ
และคณะครู ร่วมงานรัฐพิธีวันจักรี วันที่ระลึก
มหาจักรีบรมราชวงศ์ณ หอประชุมอำเภอโขงเจียม 
อ่านต่อ
คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมถวายพานพุ่ม
และจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในวโรกาสพระราชพิธี
เฉลิมพระชนมายุ สมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี
อ่านต่อ
พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ
ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ
มอบของขวัญเนื่องในวันคล้ายวันเกิดคุณครูนวลฉวี คุณครูจรูณย์ และคุณครูอุทัย อ่านต่อ
ถ่ายภาพลงหนังสืออนุสรณ์ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ
การเลือกตั้งคณะกรรมการสภานักเรียน ร.ร.โขงเจียมวิทยาคม อ่านต่อ
ภาพบรรยากาศงานกีฬาสี”เทาทองเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ
งานผ้าป่าสามัคคี”โขงเจียมฮักแพง พาแลงสองฝั่งโขง” ณ หอประชุมเทาทอง เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2557 อ่านต่อ
การแสดงแสงสีเสียง งาน”โขงเจียมฮักแพง พาแลงสองฝั่งโขง” วันที่ 14 มี.ค. 2557 อ่านต่อ
กีฬาสี เทา-ทองเกมส์ และวันปีใหม่
วันที่ 27 ม.ค. 2557 อ่านต่อ
ร่วมงานกฐิน ณ บ้านประธานกรรมการฯ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2556 อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ
การประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2556 อ่านต่อ
การแข่งขันทักษะศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 64
ระดับสหวิทยาเขต 4 กลุ่มสาระสุขศึกษาฯ อ่านต่อ
งานวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2557
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
อ่านต่อ
นักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 1-3 ฝึกภาคสนาม
ที่โรงเรียนสิรินธรวิทยานุสรณ์
อ่านต่อ
งานผ้าป่าสามัคคี”โขงเจียมฮักแพง พาแลงสองฝั่งโขง” ณ หอประชุมเทาทอง เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 2557 อ่านต่อ
การแสดงแสงสีเสียง งาน”โขงเจียมฮักแพง พาแลงสองฝั่งโขง” วันที่ 14 มี.ค. 2557 อ่านต่อ
กีฬาสี เทา-ทองเกมส์ และวันปีใหม่
วันที่ 27 ม.ค. 2557 อ่านต่อ
ร่วมงานกฐิน ณ บ้านประธานกรรมการฯ อ.โขงเจียม จ.อุบลราชธานี เมื่อวันที่ 9 พ.ย. 2556 อ่านต่อ
การอบรมเชิงปฏิบัติการการทำแผนปฏิบัติการประจำปีการศึกษา 2557 อ่านต่อ
การประชุมงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน
ณ หอประชุมโรงเรียนศรีเมืองวิทยาคาร
เมื่อวันที่ 28 ต.ค. 2556 อ่านต่อ
ไว้อาลัยแด่คุณทินกร ย่าพรหม กรรมการสถานศึกษา ขอให้ท่านไปสู่สรวงสรรค์ อ่านต่อ
งานเกษียณอายุราชการประจำปี 2556 ณ หอประชุมเทา-ทอง เมื่อวันที่ 26 ก.ย. 2556 อ่านต่อ
เลี้ยงส่ง นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปี 4-5 เพื่อแสดงความขอบคุณ เมื่อวันที่ 23 ก.ย. 2556 อ่านต่อ
โครงการปฏิบัติธรรมโรงเรียนในฝันณ ธุดงคสถาน อุบลราชธานีระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2556อ่านต่อ
โครงการค่ายเยาวชนวัยใส รู้ภัยยาเสพติดณ ห้องโสตทัศนศึกษาระหว่างวันที่
29 ส.ค.-10 ก.ย. 2556 อ่านต่อ
กิจกรรมรับน้องของนักศึกษาวิชาทหารเพื่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพี่กับรุ่นน้องนศท.ปี 1 วันที่ 23 ส.ค.2556อ่านต่อ
โครงการไหว้พระ 9 วัด 29 ตำบลอ่านต่อ
กิจกรรมการเลือกชุมนุม อ่านต่อ
เปิดภาคเรียนที่ 1/2556อ่านต่อ

Comments are closed.
นายถนอม หลุมทอง

ผู้อำนวยการ


นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ

รองผู้อำนวยการ
นางพัชนี คำทองแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานวิชาการ

more>>>>>
นางบัวแดงสร้อยสิงห์นายมงคล โพธิ์ชัยสาร


ลิ้งส่วนราชการ