คณะครูโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ร่วมถวายพานพุ่มและจุดเทียนชัยถวายพระพร เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมายุ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ครบ 5 รอบ วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ หอประชุมอำเภอโขงเจียม

Posted by งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม on 2 เมษายน 2015

ใส่ความเห็น
นายถนอม หลุมทอง

ผู้อำนวยการ


นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ

รองผู้อำนวยการ
นางพัชนี คำทองแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานวิชาการ

more>>>>>
นางบัวแดงสร้อยสิงห์นายมงคล โพธิ์ชัยสาร


ลิ้งส่วนราชการ