ข่าวประชาสัมพันธ์
count1[ประกาศ] ผลการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559[3 มีนาคม 2559] new
count1[ประกาศ] การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2559[8 มีนาคม 2559] new
count1[ดาวน์โหลด] คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 ก.ค.2558 ดาวน์โหลดคู่มือคลิกที่นี่ [20 กรกฎาคม 2558] new
count1[ประกาศ]รายชื่อการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นม.1  ห้อง1   ห้อง2  ห้อง3  ห้อง4 ประจำปีการศึกษา 2558… [10 พฤษภาคม 2558] new
count1[ประกาศ] รายชื่อการจัดห้องเรียนของนักเรียนชั้นม.4  ห้อง1  ห้อง2  ห้อง3  ประจำปีการศึกษา 2558… [10 พฤษภาคม 2558] new
count1ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา(วอลเลย์บอล) ประจำปีการศึกษา 2558[25 มีนาคม 2558]
count1ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านกีฬา(ฟุตซอล) ประจำปีการศึกษา 2558[25 มีนาคม 2558]
count1ประกาศผลการสอบคัดเลือกนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษด้านนาฎศิลป์ ประจำปีการศึกษา 2558[25 มีนาคม 2558]
count1ประกาศการรับสมัตรนักเรียนชั้นม.1 และม.4 ประจำปีการศึกษา 2558[18 มีนาคม 2558]
count1ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 ปีการศึกษา 2558[18 มีนาคม 2558]
count1ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ปีการศึกษา 2558[18 มีนาคม 2558]
count1ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง วิชาเอกพลศึกษา[20 ตุลาคม 2557]
count1ประกาศผลรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก และจัดจ้างบุคลากรผู้สอนพลศึกษา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง[17 ตุลาคม 2557]
count1[ประกาศ] โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่องการคัดเลือก และจัดจ้างบุคลากรผู้สอนพลศึกษา ตำแหน่งครูอัตราจ้าง… [13 ตุลาคม 2557]
count1 ประกาศผลการจัดห้องเรียนคุณภาพ(King of school) ชั้นม.1 และชั้นม.4 ปีการศึกษา 2557… [21 เมษายน 2557]
count1 ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 … [31 มีนาคม 2557]
count1 การรับสมัครนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 … [4 มีนาคม 2557]
count1 สรุปยอดบริจาคงานผ้าป่า “โขงเจียมฮักแพง พาแลงสองฝั่งโขง” … [19 กุมภาพันธ์ 2557]

ใส่ความเห็น
นายถนอม หลุมทอง

ผู้อำนวยการ


นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ

รองผู้อำนวยการ
นางพัชนี คำทองแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานวิชาการ

more>>>>>
นางบัวแดงสร้อยสิงห์นายมงคล โพธิ์ชัยสาร


ลิ้งส่วนราชการ