ที่ตั้งปัจจุบัน                         หมู่ ๑  ถนนแกล้วประดิษฐ์  ตำบลโขงเจียม   อำเภอโขงเจียม

จังหวัดอุบลราชธานี   ๓๔๒๒๐

ขนาดสถานศึกษา               ขนาดกลาง

จำนวนพื้นที่                        ๑๔ ไร่ งาน  ๓๕  ตารางวา

 


ดูแผนที่ขนาดใหญ่ขึ้น

Comments are closed.
นายชาคริต    พิมพ์หล่อ

ผู้อำนวยการ


นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ

รองผู้อำนวยการ


นายโกวิท สุพรรณ์

รองผู้อำนวยการ
นางพัชนี คำทองแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานวิชาการ

more>>>>>
นางบัวแดงสร้อยสิงห์นายมงคล โพธิ์ชัยสาร


ลิ้งส่วนราชการ