งานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา โยยโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคมร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านด่าน นำเทียนทอดถวาย ณ วัดโขงเจียม29 กรกฏาคม 2558

Posted by งานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม on 29 กรกฎาคม 2015

ใส่ความเห็น
นายถนอม หลุมทอง

ผู้อำนวยการ


นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ

รองผู้อำนวยการ
นางพัชนี คำทองแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานวิชาการ

more>>>>>
นางบัวแดงสร้อยสิงห์นายมงคล โพธิ์ชัยสาร


ลิ้งส่วนราชการ