“ศึกษาดี มีจรรยา กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม”
ข่าวประชาสัมพันธ์
count1[ประกาศ] การรับนักเรียนเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 *เปิดรับสมัคร 3 -12 พ.ค2563…รายละเอียดคลิกที่นี่[21 เมษายน 2563]
             - ใบสมัครเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่ 
             - ใบสมัครเข้าศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563 คลิกที่นี่
             ช่องทางติดต่อสื่อสารในการรับสมัคร
            Qr qode : qr รับสมัคร63
            Line : รับสมัครนักเรียน 2563 โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
            หมายเลขโทรศัพท์ : 045351005
count1 [ประกาศ] การกำหนดค่าเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ปีการศึกษา 2562… [16 พฤษภาคม 2562] 
count1[ประกาศ] การใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา[16 พฤษภาคม 2562] 
count1 [ประกาศ] เรื่องการสรรหาและการเลือกคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน … [5 พ.ย. 2561] 
count1[ดาวน์โหลด] คู่มือสำหรับประชาชนตาม พ.ร.บ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 21 ก.ค.2558 ดาวน์โหลดคู่มือคลิกที่นี่ [20 กรกฎาคม 2558]
แจ้งประชาสัมพันธ์/ติดต่อโรงเรียนได้ที่ kwsc@hotmail.com [ประกาศทั้งหมดของโรงเรียน]
 รอบรั้วเทาทอง copy
แจ้งประชาสัมพันธ์/ติดต่อโรงเรียนได้ที่ kwsc@hotmail.com [กิจกรรมทั้งหมดของโรงเรียน]

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

ข่าวเมืองอุบล

Comments are closed.
นายถนอม หลุมทอง

ผู้อำนวยการ


นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ

รองผู้อำนวยการ
นางพัชนี คำทองแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานวิชาการ

more>>>>>
นางบัวแดงสร้อยสิงห์นายมงคล โพธิ์ชัยสาร


ลิ้งส่วนราชการ