เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2556 นายนายบัญญัติ พงษ์ศรีกูร นายอำเภอโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เปิดพิธีโครงการค่ายวัยใส รู้ภัยยาเสพติด โดยระยะเวลาดำเนินงานระหว่างวันที่ 29 สิงหาคม – 10 กันยายน 2556

2 Responses to ค่ายเยาวชนวัยใส รู้ภัยยาเสพติด

  1. […]                                                    อ่านต่อ                                                                  […]

  2. […]                                                    อ่านต่อ                                                                  […]
นายถนอม หลุมทอง

ผู้อำนวยการ


นางสาวสุภัชศร วงศ์คำ

รองผู้อำนวยการ
นางพัชนี คำทองแก้ว

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

กลุ่มงานวิชาการ

more>>>>>
นางบัวแดงสร้อยสิงห์นายมงคล โพธิ์ชัยสาร


ลิ้งส่วนราชการ