รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม
-หมู่ 1 ถนนแกล้วประดิษฐ์   ตำบลโขงเจียม  อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี 34220
เบอร์แฟกส์ 0 4535 1005


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :