เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

ประกาศโรงเรียนโขงเจียม เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม (ภาษาไทย)
ประกาศโรงเรียนโขงเจียม เรื่อง เจตจำนงการบริหารงานโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม (ภาษาอังกฤษ)
Adobe Acrobat Document เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร และนโยบายไม่รับของขวัญ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 63.32 KB