ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะคุณครูเเละนักเรียนโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา (อ่าน 0) 05 มี.ค. 66
พิธีมอบใบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 05 มี.ค. 66
❤️ขอแสดงความยินดี❤️ กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 ลูก ขว. เทา-ทอง (อ่าน 0) 05 มี.ค. 66
การต้อนรับ คณะกรรมการตรวจเยี่ยม กิจกรรมโครงการอาชีพในโรงเรียน (อ่าน 0) 05 มี.ค. 66
ภาพถ่ายนักเรียน ม.3 ม.6 ก่อนจบการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 21 ก.พ. 66
14 กุมภาพันธ์ 2566 Valentine's Day (อ่าน 0) 21 ก.พ. 66
โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ปีการศึกษา 2565 ระหว่างวันที่ 6-7 กุมภาพันธ์ 2566 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (อ่าน 0) 10 ก.พ. 66
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1/2566 (อ่าน 0) 10 ก.พ. 66
กิจกรรมค่ายสอนเสริมเติมเต็มความรู้ O-Net ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 10 ก.พ. 66
การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตาม เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2565) สหวิทยาเขตผาแต้ม (อ่าน 0) 10 ก.พ. 66
โรงเรียนในอำเภอโขงเจียม สหวิทยาเขตผาแต้ม กลุ่มที่ 14 และกลุ่มที่ 15 จัดงานวันครู ครั้งที่ 67 ประจำปี 2566 (อ่าน 0) 10 ก.พ. 66
โครงการอบรมการใช้สื่อเพื่อช่วยในการจัดการเรียนรู้เชิงรุก(Active Learning) ไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 (อ่าน 0) 10 ก.พ. 66
โครงการตรวจสุขภาพและสมรรถภาพนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 10 ก.พ. 66
กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมลูกเสือ – เนตรนารี ม.3 และ ลูกเสือวิสามัญ ม.6 (อ่าน 0) 10 ก.พ. 66
กิจกรรมค่ายดาราศาสตร์ (อ่าน 0) 10 ก.พ. 66
สนามการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา (อ่าน 0) 10 ก.พ. 66
โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2566 (อ่าน 0) 10 ธ.ค. 65
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมค่ายพัฒนาทักษะปฏิบัติการทางเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (อ่าน 0) 10 ธ.ค. 65
5 ธันวาคม 2565 วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันคล้ายวันพระบราราชสมภพฯ (อ่าน 0) 10 ธ.ค. 65
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นศท.จิตอาสา จราจร ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 10 ธ.ค. 65
พิธีถวายราชสดุดี วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย (อ่าน 0) 10 ธ.ค. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 8/2565 (อ่าน 0) 21 พ.ย. 65
ต้อนรับ ดร.กนิษฐา ทองเลิศผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และคณะ (อ่าน 0) 21 พ.ย. 65
โครงการพัฒนาศักยภาพดนตรี นาฏศิลป์ (อ่าน 0) 21 พ.ย. 65
ต้อนรับบุคลากรใหม่ คุณครูณัฐปกรณ์ คงรอด (อ่าน 0) 21 พ.ย. 65
ต้อนรับบุคลากรใหม่ คุณครูปรียานุช จวงจันทร์ (อ่าน 0) 21 พ.ย. 65
ผลการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม (อ่าน 0) 08 พ.ย. 65
ต้อนรับคุณครูย้ายมาใหม่ จำนวน 3 ท่าน (อ่าน 0) 08 พ.ย. 65
ต้อนรับผู้บริหาร คณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนดงยางวิทยาคม (อ่าน 0) 08 พ.ย. 65
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ได้รับการจัดสรรงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียน จำนวน 1 หลัง (อ่าน 0) 08 พ.ย. 65
ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2 ปีกาศึกษา 2565 (อ่าน 0) 08 พ.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 7/2565 (อ่าน 0) 08 พ.ย. 65
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช (อ่าน 0) 23 ต.ค. 65
13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต (อ่าน 0) 13 ต.ค. 65
ต้อนรับคณะผู้บริหารสถานศึกษาในการเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ครั้งที่ 4/2565 (อ่าน 0) 23 ก.ย. 65
การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง PA ผู้บริหารสถานศึกษา สหวิทยาเขตผาแต้ม (อ่าน 0) 23 ก.ย. 65
การฝึกอบรมเพื่อจัดตั้งหน่วยลูกเสืออาสา กกต. (อ่าน 0) 23 ก.ย. 65
การแข่งขันฟุตบอล 4 เส้า ส.ธ.ว.คัพ (อ่าน 0) 23 ก.ย. 65
การประเมินการพัฒนางานตามข้อตกลง Performance Agreement (PA) (อ่าน 0) 23 ก.ย. 65
การแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลรายการศรีเมืองคัพ ครั้งที่ 2 (อ่าน 0) 23 ก.ย. 65
การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาชั้นพื้นฐานครั้งที่ 6/ 2565 (อ่าน 0) 23 ก.ย. 65
กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหาร โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม นำนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1-3 จำนวน 59 นายเข้ารับการฝึกภาคปกติ ระหว่างวันที่ 29 กันยายน-9 ตุลาคม 2565 ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนหนามแท่งพิทยาคมรัชมังคลาภิเษก (อ่าน 0) 09 ก.ย. 65
โรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม ต้อนรับ ท่านปรีดี ภูสีน้ำ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 0) 08 ก.ย. 65
นายโกสินทร์ บุญมาก รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ และคณะ เดินทางมาติดตาม ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจ คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียน โรงเรียนโขวเจียมวิทยาคม ในการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 0) 05 ก.ย. 65
การอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การพัฒนาระบบการจัดการเรียนการสอนด้วยแอปพลิเคชัน Google Sites" ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานเป็นคณะท่านผู้บริหารถานศึกษา สหวิทยาเขตรัตนวงษา จังหวัดศรีสะเกษ (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด ได้มอบเกียรติบัตรและทุนการศึกษาให้แก่ นางสาวพรรณิภา สะใบ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/5 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 5/2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
พระอาจารย์สมุห์คนอง ปภัสสโร เจ้าอาวาสวัดโขงเจียม มอบทุนการศึกษาฯ (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
อบรมโครงการดูแลสุขภาพวัยรุ่นและเยาวชนเพศศึกษารอบด้านประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65