ข่าวประชาสัมพันธ์
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอกระนวน สพป.ขอนแก่น เขต 4 และคณะผู้บริหารถานศึกษา สหวิทยาเขตเวียงเรือคำ สพม.ขอนแก่น (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
กิจกรรมรำลึกครูกลอน สุนทรภู่ และวันภาษาไทยแห่งขาติ (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
การประชุมร่วมระหว่าง ทีมถนนสู่แหล่งท่องเที่ยวปลอดภัย กับคณะที่ปรึกษาฯ (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
กิจกรรมเนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก, วันต่อต้านยาเสพติดโลก, และกิจกรรมลูกเสือต้านยาเสพติดประจำปี 2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ประกวดคัดเลือกสถานศึกษาเพื่อรับรางรัลระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ประจำปี 2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ต้อนรับ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ต้อนรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จากโรงเรียนจตุรภูมิพิทยาคาร (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
การนิเทศติดตามเตรียมความพร้อมเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
โครงการปฐมนิเทศและอบรมเชิงปฏิบัติการนักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 3/2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนกุดข้าวปุ้นวิทยา (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนเกษมสีมาวิทยาคาร (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
วงโยธวาทิตโรงเรียนโขงเจียม (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
กิจกรรมการอบรมสิทธิและหน้าที่ในระบอบประชาธิปไตยและจัดการเลือกตั้งประธานสภานักเรียน (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขันเครื่องบินร่อนควบคุมด้วยวิทยุ ประจำปี 2565 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ร่วมกับ สพฐ. (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
นายปรีชา ปัดภัย มอบเครื่องดนตรีสากลและอุปกรณ์ (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง การรับนักเรียนเข้าศึกษาในระดับชั้นม.1 และ ระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
มอบเงินช่วยเหลือ นางสาววรรธภร ลามาตร นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง การเปิดการเรียนการสอน ให้นักเรียนทุกคนมาเรียน ที่โรงเรียน แบบ ON SITE 100 % (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ตรวจคัดกรองโรค COVID-19 ด้วย Antigen Test Kit (ATK) ให้กับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนทุกคน (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
การอบรมการพัฒนางานระบน PA [ว.9/2564] ตามเกณฑ์มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะครู [ว.3/2564) (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2/2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ประกาศโรงเรียนโขงเจียมวิทยาคม เรื่อง ปรับเปลี่ยนวิธีจัดการเรียนสอนฯ (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงาน ในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ของนางสาวดัสรี ครองยุติ (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65
ขอแสดงความยินดี ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ที่ได้รับรางวัล "ครูดีเด่น ประจำปี พ.ศ.2565 (อ่าน 0) 01 ก.ย. 65