กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายธรรศ เหลาทอง
ครู คศ.1

นายเอกชัย พิณทอง
ครู คศ.1

นางสาวบุษศรัฐ บุษย์เพชร
ครู คศ.1

นายอโนชา สมหมาย
ครูอัตราจ้าง